Kenesei István - A szófajok meghatározásáról

388

Kenesei István - A szófajok meghatározásáról


Az előadásban visszatérek egy régebbi témámhoz, a szófaj fogalmához és meghatározásához. Az alapkérdés nem csupán az, hogy az egyes szófajokat hogyan határozzuk meg, hanem hogy egyáltalán mi a szófaj és minek van/lehet szófaja. Az újabb kutatások és elemzések eredményeire támaszkodva továbbra is amellett érvelek, hogy a szófaj nem elsődleges, hanem levezetett fogalma a nyelvleírásnak, mert mögötte megkülönböztető jegyek csomagjai húzódnak meg. Hivatkozom az átmeneti vagy rugalmas szófaji felosztásokat mutató nyelvek tanulságaira is és ismét visszatérek egyes magyar szófajok jellemzésére, különös tekintettel a lexikális és funkcionális elemek különbségeire.

több kevesebb


Nyelvtudomány, Nyelvek, Élő nyelvek, Európai nyelvek, Magyar nyelv, Nyelvészet, Alkalmazott nyelvészet, Összehasonlító nyelvészet, Számítógépes nyelvészet, Nyelvtan, Szintaxis, Fonológia, Nyelvi nevelés

Nyelvtudományi Intézet,Kenesei István, Nyelvészet, Nyelvtudomány, Nyelvek, Élő Nyelvek, Magyar nyelv, Alkalmazott nyelvészet, Nyelvtan, Nelvi nevelés

Dr. Kenesei István (előadó)

50:20

2016. április 4.

MTA Nyelvtudományi Intézet

2016. április 4.

388
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/12830" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés