Sótér Anna (Max-Planck-Institute of Quantum Optics, Garching, BRD): Mérlegen az antianyag

1417

Sótér Anna (Max-Planck-Institute of Quantum Optics, Garching, BRD): Mérlegen az antianyag


A részecskefizika szerint minden elemi részécskének van egy antirészecske "tükörképe", amelynek töltés-jellegű tulajdonságai (mint az elektromos töltés) ellentettjei az eredetinek, míg minden más fizikai paramétere — így pl. a tömege is — pontosan megegyezik vele. Hasonlóságukból arra következtetünk, hogy azonos számban keletkeztek az Ősrobbanás során, a mai Világegyetemet észlelve viszont döntő többségben "közönséges" anyagot látunk magunk körül, antianyagot sehol. Mi az oka ennek az asszimmetriának? Talán van valami általunk nem észlelt különbség a két fajta részecske között, amely a "rendes" anyag javára döntött? Antiprotonokat eddig csak nagyon kis mennyiségben állítottak elő a világ részecskegyorsítói, ezért fizikai paramétereinek mérése kihívásokkal teli. A CERN egyik munkacsoportja több magyar kutató résztvételével az antiproton tömegét mérte meg nemrég a proton tömegéhez hasonló pontossággal. Tömegkülönbségre még nem derült fény. 
További infó: http://atomcsill.elte.hu/program/kivonat/2014-2015/12 

több kevesebb


Atomcsill -- az Atomoktól a Csillagokig, 2014-2015 tanév, Atomcsill -- az Atomoktól a Csillagokig

Fizika, Magfizika, Kvantumelmélet

Atomcsill, ELTE TTK, fizika, Sótér Anna, antiproton, antiproton tömege, CERN, részecskelassító, anyag-antianyag szimmetria

Sótér Anna (előadó)

1:04:12

2015. március 12.

Dr. Király Andrea

2016. március 4.

1417

Audió letöltés