Varga Dezső (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont): A részecskefizika eszköztára: felfedezések és detektorok

882

Varga Dezső (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont): A részecskefizika eszköztára: felfedezések és detektorok


A részecskefizika az anyag legkisebb, legalapvetőbb építőköveivel foglalkozik. A mikrovilág törvényeiről a megfigyelhető folyamatok (ütközések, szóródások, bomlások) végállapotai, a többé-kevésbé stabil részecskék hoznak hírt, ezeket pedig detektoroknak nevezett mérőberendezésekkel lehet megtalálni. Az előadás áttekinti a részecskefizika nagy felfedezéseit és az ezekhez vezető megfigyeléseket, a használt detektorok működési elveit és technológiai hátterét. További infó: http://atomcsill.elte.hu/program/kivonat/2013-2014/14 

több kevesebb


Atomcsill -- az Atomoktól a Csillagokig, 2013-2014 tanév, Atomcsill -- az Atomoktól a Csillagokig

Fizika, Kvantumelmélet, Fizikai műszerek, Méréstechnika, Gyorsítók technológiája

Atomcsill, ELTE TTK, fizika, Varga Dezső, elemi részecskék, részecskedetektorok, új detektorok fejlesztése

Varga Dezső (előadó)

1:25:27

2014. április 10.

Dr. Király Andrea

2016. február 22.

882

Audió letöltés