"Nekünk mégis Mohács kell..."

320

"Nekünk mégis Mohács kell..."


"Nekünk mégis Mohács kell" című szimpózium negyedik előadása. A történészek és filológusok számára alapszabály, hogy a történeti források értelmezésekor mindig nagyon körültekintően járjanak el. Az óvatosság különösen érvényes a középkori forrásokra, melyek amellett, hogy döntően latinul íródtak, a modern kor gondolkodásmódjától merőben eltérő felfogást, teljesen más műveltségi hátteret feltételeznek. A következtetések levonásához tehát nemcsak az adott nyelv beható ismertére, hanem az adott szerző kulturális közegének, mintáinak figyelembe vételére is szükség van. Dr. Nemes István és dr. Tolvaj Balázs, szombathelyi orvosok, Sárffy Ferenc II. Lajos holttestének megtalálásáról szóló levelének néhány állítására alapozva úgy vélik, hogy az 1526 októberében kiásott, és Székesfehérvárra szállított holttest nem a királyé, hanem egy legfeljebb néhány napja elhunyt fiatalemberé volt. Az előadásomban az orvosok néhány érvét veszem vizsgálat alá, és rámutatok arra, hogy bizonyos esetekben a levél adatait úgy értelmezték, hogy azok mindenképpen a saját feltevésüket támasszák alá, holott nem feltétlenül lehet belőlük egyértelmű következtetéseket levonni. Ezzel összefüggésben szövegkritikai érvekkel igyekszem bizonyítani, hogy a Sárffy-levél önmagában nem alkalmas arra, hogy a fenti elmélet szilárd alapja legyen.

több kevesebb


"Nekünk mégis Mohács kell...", Törökvilág Magyarországon, Történelem

Történelem, Újkori történelem, Irodalom

OSZK, II. Lajos, Sárffy Ferenc, Czettritz Ulrik

Szebelédi Zsolt (előadó)

16:53

2015. augusztus 29.

lillinbeatrice@gmail.com Országos Széchényi Könyvtár

2015. szeptember 15.

320
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/11786" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>