Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés)

Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés) (1)

A kognitív pszichológiai és neurológiai mérések arra mutatnak, hogy az anyanyelv tipikus hangsorépítési mintái a nyelv ontogenezisét már a kezdetektől fogva és lényegi értelemben határozzák meg. Ha ez így van, akkor viszont igen nehéz elképzelni egy olyan, a 20. század klasszikus nyelvészeti irányaitól szokásosan feltételezett grammatikát, amely a nyelv fonotaktikai természetű karakterétől szinte függetlenül, merev morfoszintaktikai szabályok mentén szerveződik.
Az előadás arra kíván rámutatni, hogy a nyelvtan csakis olyan struktúra lehet, amely nem ex nihilo tűnik fel, hanem graduálisan alakul: a grammatika a nyelvsajátos hangsormintákból fokozatosan formálódik meg, majd ennek megfelelően működik. Azáltal, hogy a babák azokat a szótagegyütteseket, amelyek anyanyelvük potenciális szóalakjai lehetnek, fonotaktikai szerkezetükre támaszkodva, statisztikai tanulás útján memorizálják, egy olyan dinamikus nyelvi rendszert kezdenek kialakítani, amelyben a mindenkori társas-kognitív kontextusába beágyazódó lexikon nemhogy nem lesz független a grammatikától, de a nyelvtan szerves részeként annak kiteljesedéséhez alapvető módon járul hozzá.

több kevesebb
Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe > Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés)

Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó

Dr. Fehér Krisztina 10 éve - 1:14:10