Az Univerzum története

Az Univerzum története (20)

a Nagy Bummtól az értelemig és tovább...

Az előadássorozat célja a XX. század második felében kialakult modern kozmológia és a rá épülő egységes természettudományos világkép áttekintése, ezen belül az evolúciós vonások hangsúlyozása. A kozmológia Standard modellje a többi természettudomány evolúciós fejezeteinek keretéül szolgál, és lehetővé teszi a Világegyetem eddigi történetének (sőt jövőjének) egységes tárgyalását. Egyben magyarázatot ad az Univerzumban található sokféle anyagi struktúra (atomok, csillagok, bolygók stb) keletkezésére, tulajdonságaira és eloszlására.

 

A sorozat előadásai végigkövetik az Univerzum történetét a kezdeti töredék-másodpercektől a távoli jövő eonjaiig. Az első pillanatoknak természetesen több figyelmet és több előadást szentelünk, hiszen ekkoriban rövid idő alatt igen sok minden történt, másrészt ezek a kezdeti események határozták meg a későbbi történet alapvonásait. Ezután nyomon követjük az Univerzum kezdetben egységes anyagának térbeli és termikus differenciálódását, a különböző struktúrák kialakulását. Kitérünk az élet és az értelem létrejöttének és jövőbeli sorsának kérdéseire is. Végül kitekintünk az Univerzum jövőjének (és esetleges végének) lehetséges forgatókönyveire is.

 

Az előadások során nem tételezünk fel különösebb szakmai előismereteket, csak a középiskolai szintű általános természettudományos alapműveltséget. Ennek ellenére szembesülünk a kozmológia aktuális nyitott kérdéseivel és legújabb eredményeivel is.


több kevesebb
Dávid Gyula(ELTE) - előadássorozatok a Polarisban > Az Univerzum története

Táguló világképünk

Dávid Gyula 5 éve - 2:06:21

Világot szervező gravitáció

Dávid Gyula 5 éve - 2:24:00

Égre vetített mikrovilág

Dávid Gyula 5 éve - 2:09:45

A téridő habjai és az olvadt vákuum

Dávid Gyula 5 éve - 2:26:06

Feltámadás a hőhalálból

Dávid Gyula 5 éve - 1:52:33

Kihunyt lángok kihűlt fénye

Dávid Gyula 5 éve - 2:21:10

A neutrínók pókhálója

Dávid Gyula 5 éve - 2:19:13

Kényes egyensúly

Dávid Gyula 5 éve - 1:51:58

A magfúzió vegykonyhája

Dávid Gyula 5 éve - 2:04:55

Az űr megtermékenyítése

Dávid Gyula 5 éve - 1:18:42

Pislákoló csillagroncsok

Dávid Gyula 5 éve - 1:55:56

Mágneses körhinta

Dávid Gyula 5 éve - 2:35:57