Peregovits László, Rajczy Miklós - A Magyar Természettudományi Múzeum Europeana-projektjei

210

Peregovits László, Rajczy Miklós - A Magyar Természettudományi Múzeum Europeana-projektjei


A Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) gyűjteményeinek nagyságát tekintve egyik legnagyobb múzeumunk, mely a nemzetközi tudományos életben is igen fontos szereppel bír. Bár az elsők között volt a hazai múzeumi informatikai kezdeményezésekben, mára ezen a területen erős lemaradásba került, főként a külföldi hasonló intézményekkel összehasonlítva. A továbblépéshez és a nemzetközi kooperációhoz azonban a szabványosítás, mind a digitális tartalmak előállítása, mind a hozzáférhetővé tételük esetében nélkülözhetetlen. EU-s pályázati partnerek voltunk mind a kutatási (pl. Fauna Europeae, Synthesys, EDIT stb.), mind a tartalom-előállítási és szolgáltatási területeken (EU Jó Gyakorlatok Hálózata akciói). Ez utóbbiak közül három az Európai Digitális Könyvtár (Europeana) állományát gazdagította. Az Európai Biodiverzitás-örökség Könyvtár egy amerikai kezdeményezés, a Biodiversity Heritage Library (BHL) kiterjesztése és továbbfejlesztése. A BHL-Europe célkitűzése, hogy a biodiverzitásra vonatkozó publikált tudásanyagot minden érdeklődő számára elérhetővé tegye az európai digitális könyvtárak jobb harmonizációjával. A tapasztalatok révén hozzájárulhat egy hosszú távú, fenntartható nemzeti biodiverzitás digitalizációs és adatmegőrzési stratégia kialakításához.

A STERNA (Semantic Web-based Thematic European Reference Network Application) projekt az Európai Digitális Könyvtárhoz való hozzáférést kívánta megvalósítani, a természetrajzi és tudománytörténeti digitális adatforrások szemantikus gazdagítása révén. A digitalizáció nyomán előálló tartalom kereshetősége a metaadatok meglétére alapoz. Jó struktúrájú, különböző szabványokat egyesítő adatstruktúra kialakítása nélkül ez nem megvalósítható. Ezek révén a különböző kulturális tartalmak újraértelmezhetőek, nemcsak a szakértők szűk köre által, hanem a szélesebb közönség bevonásával is. Új természetrajzi tartalmak át-, illetve kialakítása a megváltozott oktatási és ismeretterjesztési fogyasztói szokások következtében kiemelkedően fontos. A Natural Europe projekt keretében gyűjteményi tárgyak képei és az azokat leíró rövid oktatási anyagok készültek el az Europeana számára több nyelven. Egy külön portálon az Europeana természettudományi tárgyú állományainak felhasználásával múzeumpedagógiai célú komplex „tanösvényeket” tettek elérhetővé a résztvevő európai természettudományi múzeumok. 

More Less


Documentation, Data management, Digital systems, Cultural heritage, Museology, Digital content

MUZEUM@DIGIT, konferencia, Europeana

27:46

5 November, 2014

Dóra Szabó

27 February, 2015

210
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/9874" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download