Az adomány mint zsákmány: Máté és Marx a pénzmagról

50

Az adomány mint zsákmány: Máté és Marx a pénzmagról


Kevés híresebb és irodalomtudományi szempontból izgalmasabb helye van az Újszövetségnek a magvető példázatánál, melynek képsora nem csupán a keresztény tanítás mikéntjének, hanem általánosabban a közlés és a megértésproblémájának is emlékezetes megfogalmazását kínálja, s így nagyban meghatározza a parabolák modern irodalmi és nyelvfilozófiai diskurzusát egészen Franz Kafkáig vagy Thienemann Tivadarig. A magvető paraboláját (elsősorban annak Máté-féle változatát) mint afféle meta-parabolát, azaz mint önértelmező, önmagát allegorizáló képsort az interpretatív sokszorosítás vagy meghatványozás képzete uralja, amit egy másik nevezetes példabeszéd, a talentumok parabolája, egy másik képsorhoz, a kapitalizáció (a pénzmagfialtatásának) kérdéséhez köt. Ez utóbbi kérdés legnevesebb modern kori gondolkodójaként Marx volt az, aki a tőkefelhalmozás végtelen formalizmus átelemezve az eredeti felhalmozás hogyanjára is rákérdezett, rablásként írva le a tőkeképzés eredeti pillanatát. Az előadás arra tesz kísérletet, hogy e távoli és sok szempontból eltérő, ám mégis látványos párhuzamokat mutató szövegek egymás mellé állításával egyrészt feltárja adományozás és rablás szerkezeti hasonlóságát, anökonomikus jellegét (s ennyiben az adomány zsákmány-voltát), másrészt feltárja azt a mindkettőben felfedezhető kétlépcsős logikát is, mely Máténál egy előzetes adományt feltételez a későbbi adományok megsokasítása mögött, Marxnál pedig egy előzetes rablást a kapitalista kizsákmányolás kezdeténél, harmadrészt pedig rámutasson a kapitalizáció fonák oldalán jelentkező „dekapitalizációs” folyamatra is, amely a kezdeti adományból nem részesülők, avagy a kezdetben kisemmizettek oldalán jelentkezik. Az elemzést az irodalmi és kritikai hagyományra (Defoe, Balzac, Kafka, illetve Szent Ágoston, Benjamin Franklin, Walter Benjamin stb.) tett szórványos utalások szegélyezik. 

More Less


Capitalism and Literary History

Literature

Dr. György Fogarasi (lecturer)

31:08

17 June, 2021

Maróthy Szilvia

31 August, 2021

50
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/43785" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download