Relativitáselmélet középszinten - 1.

338

Relativitáselmélet középszinten - 1.


Sorozatunk a relativitáselmélettel ismerteti meg a nézőket, a csatorna célkitűzésének megfelelően a középiskolai fizikai ismeretekre alapozva. A speciális és általános relativitáselmélet mellett áttekinti azokat a klasszikus fizikához tartozó fogalmakat, természeti törvényeket, a felismerésükhöz vezető utat, amelyek hozzásegítenek Einstein elméletének a megértéséhez.
A mélyebb ismereteket, összetett levezetéseket kitérő videók tartalmazzák. A kitérők kihagyása nem befolyásolja a későbbiek megértését.
Néhány matematikai összefüggés nem szerepel a középiskolai anyagban. Ezeket a képleteket a matematikai kitérők ismertetik.
A bevezetésben vázlatosan áttekintjük Einstein életrajzát is, főleg a relativitáselmélet felismeréséhez vezető szakaszát.

Javasolt irodalom
Fercsik János: A relativitáselmélet szemlélete (Gyorsuló idő, Magvető, 1977)
E.F. Taylor - J.A. Wheeler: Téridő-fizika (Gondolat, 1974)

Megjegyzések
8:57 Einstein a Szövetségi Szabadalmi Hivatalban a benyújtott találmányokat részesítette előzetes elbírálásban. :)
9:41 Fotoelektromos hatás: fény hatására a fémekből elektronok lépnek ki (lásd: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyelektromos_jelens%C3%A9g )
9:55 Brown-mozgás: a gázokban és folyadékokban lebegő (!) részecskék véletlenszerű mozgása (lásd: https://hu.wikipedia.org/wiki/Brown-mozg%C3%A1s )
16:00 Az Einstein vallásosságáról elterjedt tévhit megcáfolásának egész fejezetet szán Richard Dawkins Isteni tévesze című könyvében (Nyitott Könyvműhely, 2007). Érdemes elolvasni!

More Less


PhiloPhysics, Theory of Relativity for Students

Physics, Relativity

Tibor Juhász (lecturer)

19:31

7 May, 2019

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

19 January, 2021

338
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/41045" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>