A mozgás

189

A mozgás


[A videó megegyezik a Relativitáselmélet középszinten alcsatorna 2. részével, de nincs kapcsolatban a relativitáselmélettel.]
Ebben a videóban a mozgásról és a sebességről beszélgetünk. Be fogjuk látni, hogy mindkét fogalom csak egy másik testhez viszonyítva értelmezhető. Pontosan megfogalmazzuk Newton I. törvényét. Megindokoljuk, hogy sok könyv miért hibásan adja meg a tehetetlenség törvényét.

Galilei: Párbeszédek 
http://mek.oszk.hu/00500/00557
(A Galilei-féle relativitási elv indoklását lásd a pdf fájl 49. oldalán)

Megjegyzések
2:10 A sebesség helyes értéke a képen látható 1673 km/h. :)
6:10 A Nap és a Naprendszer 275 km/s-os sebessége a csillagok közötti sajátmozgásból ered. Ennek csak egy részét képezi a Tejútrendszer középpontja körüli keringési sebesség.

More Less


PhiloPhysics, Fizikai kaleidoszkóp

Physics

Hérakleitosz,pantharei,mozgás,sebesség,Curiosity,Tejút,Tejútrendszer, galaktikusév, galaxis,legtávolabbigalaxis,Galilei,Galileifélerelativitásielv,Newton,NewtonItörvénye

Tibor Juhász (lecturer)

12:27

15 May, 2017

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

13 December, 2020

189
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/40766" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>