Relativitáselmélet középszinten - 1.1. kitérő

319

Relativitáselmélet középszinten - 1.1. kitérő


Ebben a videóban áttekintjük azokat a matematikai összefüggéseket, melyekre a középiskolai anyagon túlmenően szükségünk lesz a relativitáselmélet megismerésénél. Nem térünk ki a matematika további fejezeteire, csupán felhasználjuk a középiskolában tanultakat, mondhatni, ezekhez kapcsolódó feladatokat oldunk meg.
Nem törekszünk egzakt levezetésekre, inkább a szemléletre alapozzuk következtetéseinket. A pontos definíciók és bizonyítások megtalálhatók a matematikai szakkönyvekben, illetve az Interneten.
A videó egyes részeit az alábbi tartalomjegyzék alapján akkor célszerű megtekinteni, amikor sorra kerül az alkalmazásuk. Erre mindig utalás történik a videókban, illetve ezek ismertető szövegében. Ha valaki nem igényli az egyes képletek indoklását, akkor nyugodtan kihagyhatja ezt a kitérőt.

Tartalom
00:17 Bevezetés
01:45 Függvények közelítése: sin x, tg x
03:57 Függvények közelítése: (1+x)ⁿ
09:42 Függvények közelítése: cos x
12:25 A koordináta-rendszer elforgatása
16:31 A görbület

Megjegyzés:
15:35 A mondat helyesen: Ennek értékét a PR és az RP(x') szakaszok különbségeként kapjuk meg.
19:04 A görbület meghatározására példa (az ellipszis görbülete a tengelyek végpontjaiban): kattints a Letöltés gombra
21:27 Lásd az előző megjegyzést.

More Less


PhiloPhysics, Theory of Relativity for Students

Mathematical analysis, Physics, Mathematical physics, Relativity

sinxközelítése,tgxközelítése,függvényközelítése,lineárisközelítés,elsőfokúközelítés,másodfokúközelítés,cosxközelítése,koordinátarendszer,koordinátarendszerelforgatása,görbület,vonalgörbülete,felületgörbülete,Gaussgörbület,görbületisugár,simulókör,görbületelőjele,negatívgörbület,gömbgörbülete,hengergörbülete

Tibor Juhász (lecturer)

22:50

7 May, 2019

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

21 August, 2020

319
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/38373" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Attachment download

ellipszis.pdf