Relativitáselmélet középszinten - 12.

52

Relativitáselmélet középszinten - 12.


A videóban felidézzük a tehetetlen tömeg definícióját, amit a továbbiakban egyszerűen csak tömegnek hívunk. Meghatározzuk a négyesgyorsulást, melynek térbeli komponense a klasszikus fizika lendületének általánosítása a nagy sebességek esetére. Levezetjük a híres E0 = mc² képletet, ahol E0 a test nyugalmi energiája. A lendület és az energia vizsgálata ismét bizonyítja, hogy a közönséges testek számára nem érhető el a fénysebesség, ezért nem léphető túl. Kiszámítjuk egy állandó tömegű, úgynevezett relativisztikus rakéta mozgását. Megmutatjuk, hogy a fénysebesség eléréséhez végtelen nagy időre, illetve végtelen nagy erőre lenne szükség.

Megjegyzések
8:10 A matematikai alapokat bemutató videó később kerül feltöltésre.
14:08 Valójában itt és a későbbiekben kihasználjuk, hogy az erő a sebesség (tehát a lendület) irányába mutat.

More Less


PhiloPhysics, Theory of Relativity for Students

Physics, Relativity

relativitáselmélet,speciálisrelativitáselmélet,relativisztikusdinamika,tömeg,tehetetlentömeg,Newton,tehetetlenség,gyorsulás,nyugalmitömeg,relativisztikustömeg,négyeslendület,négyesimpulzus,lendület,impulzus,hármaslendület,nyugalmienergia,energialendületnégyesvektor,energiaimpulzusnégyesvektor,négyeserő,relativisztikusrakéta

Tibor Juhász (lecturer)

17:18

15 March, 2020

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

4 April, 2020

52
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/37496" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>