Relativitáselmélet középszinten - 2.

461

Relativitáselmélet középszinten - 2.


A sorozat első, bevezető része később kerül feltöltésre.

Ebben a videóban a mozgásról és a sebességről beszélgetünk. Be fogjuk látni, hogy mindkét fogalom csak egy másik testhez viszonyítva értelmezhető. Ez a felismerés alapvető fontosságú lesz a speciális relativitáselmélet megismerésénél. Közben pontosan megfogalmazzuk Newton I. törvényét. Megindokoljuk, hogy sok könyv miért hibásan adja meg a tehetetlenség törvényét.

Galilei: Párbeszédek 
http://mek.oszk.hu/00500/00557
(A Galilei-féle relativitási elv indoklását lásd a 49. oldalon)

Megjegyzések
2:10 A sebesség helyes értéke a képen látható 1673 km/h. :)
6:10 A Nap és a Naprendszer 275 km/s-os sebessége a csillagok közötti sajátmozgásból ered. Ennek csak egy részét képezi a Tejútrendszer középpontja körüli keringési sebesség.

More Less


PhiloPhysics, Theory of Relativity for Students

Physics, Relativity

Hérakleitosz,pantharei,mozgás,sebesség,Curiosity,Tejút,Tejútrendszer,galaktikusév,galaxis,legtávolabbigalaxis,Galilei,Galileifélerelativitásielv,Newton,NewtonItörvénye

Tibor Juhász (lecturer)

12:25

8 May, 2019

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

8 May, 2019

461
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/31184" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>