Modularizing network grammar of language

924

Modularizing network grammar of language


A nyelvtudományban a nyelvet elsősorban olyan önálló rendszerként értelmezik, amelynek egyes komponensei társas-kognitív kontextusuktól és egymástól is jórészt függetlenek. Ez a szemléletmód tulajdonképpen már Saussure nyelvészetét jellemzi, tételszerű, főként az elmére vonatkoztatott megfogalmazása azonban inkább a generatív nyelvelmélethez köthető: Chomsky szerint a nyelvtan általános, absztrakt rendszere (az ún. univerzális grammatika) egy zárt, szintaktikai meghatározottságú mentális struktúra, amelynek egyes moduljai maguk is autonóm módon működnek.
Az előadás arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a nyelv ontogenezise ennek a közkeletű elképzelésnek neurológiai és kognitív szempontból egyaránt ellentmond: a nyelvelsajátítási, illetve a későbbi nyelvi szocializációs folyamatok arra mutatnak, hogy a grammatikának szükségszerűen egy olyan heterogén, dinamikus rendszernek kell lennie, ami az elme egészébe széleskörű, elemi szintű hálókapcsolatokkal, fokozatosan modularizálódva ágyazódik be.

More Less


Introduction to socio-cognitive linguistics, Socio-cognitive linguistics, Modularizing network grammar of language

Language sciences, Linguistics

társas-kognitív nyelvészet, hálógrammatika, belső–külső nyelvészet, modularizmus, univerzális grammatika, innátizmus, neurolingvisztika, epigenezis, genotípus, fenotípus, Williams-szindróma, szinaptikus plaszticitás, „nyelvi” rendellenességek, modularizáció, nyelvi amőba, magzati tanulás, statisztikai tanulás, mikrojegy, kognitív nyelvháló, szabály, minta, analógia, panta rhei, láncváltozás, gyenge pontok, prototípus, Saussure, Chomsky, Szathmáry Eörs, Karmiloff-Smith, MacWinney

Dr. Krisztina Fehér (lecturer)
Dr. Tamás Kis (organizer)
Ákos Pozsonyi (camera-man)

1:02:52

18 April, 2011

Dr. Tamás Kis

19 April, 2011

924
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/2835" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download