Grammatical sound patterns: syllables and word (meaning)

834

Grammatical sound patterns: syllables and word (meaning)


A kognitív pszichológiai és neurológiai mérések arra mutatnak, hogy az anyanyelv tipikus hangsorépítési mintái a nyelv ontogenezisét már a kezdetektől fogva és lényegi értelemben határozzák meg. Ha ez így van, akkor viszont igen nehéz elképzelni egy olyan, a 20. század klasszikus nyelvészeti irányaitól szokásosan feltételezett grammatikát, amely a nyelv fonotaktikai természetű karakterétől szinte függetlenül, merev morfoszintaktikai szabályok mentén szerveződik.
Az előadás arra kíván rámutatni, hogy a nyelvtan csakis olyan struktúra lehet, amely nem ex nihilo tűnik fel, hanem graduálisan alakul: a grammatika a nyelvsajátos hangsormintákból fokozatosan formálódik meg, majd ennek megfelelően működik. Azáltal, hogy a babák azokat a szótagegyütteseket, amelyek anyanyelvük potenciális szóalakjai lehetnek, fonotaktikai szerkezetükre támaszkodva, statisztikai tanulás útján memorizálják, egy olyan dinamikus nyelvi rendszert kezdenek kialakítani, amelyben a mindenkori társas-kognitív kontextusába beágyazódó lexikon nemhogy nem lesz független a grammatikától, de a nyelvtan szerves részeként annak kiteljesedéséhez alapvető módon járul hozzá.
(http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea1_7.html)

More Less


Introduction to socio-cognitive linguistics, Socio-cognitive linguistics, Grammatical sound patterns: syllables and word (meaning)

Language sciences, Linguistics

társas-kognitív nyelvészet, grammatikai hangsorminta, szótag, szó, szójelentés, fonotaktika, szótanulás, fonológiai hurok, statisztikai tanulás, algebrai tanulás, nyelvelsajátítás, prototípus, disztinktív jegy, lexikon, jelentés, lexikai előhívási-előfeszítési tesztek, wug, Gestalt, morfológiai-szemantikai transzparencia, Cook kapitány, kenguru, indukciós paradoxon, gavagai, dax, természetes pedagógia, holista, grammatika, szótár, Saffran, Baddeley, Gathercole, Service, Németh Dezső, Marcus, Peña, Gervain, Gomez, Gerken, Santelmann, Jusczyk, Honbolygó, Saussure, Pléh, Gósy, Székely, Rebrus, Halácsy, Vajda, Berko, Babarczy, Wittgenstein, Quine, Woodward, Hoyne, Topál

Dr. Krisztina Fehér (lecturer)
Dr. Tamás Kis (organizer)

1:14:10

4 April, 2011

Dr. Tamás Kis

5 April, 2011

834

5.0
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/2705" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download