Dante: Isteni Színjáték magyar fordításának nyelvészeti kérdései

1667

Dante: Isteni Színjáték magyar fordításának nyelvészeti kérdései


Az Isteni Színjáték magyar fordításának nyelvészeti kérdései.   

Nemrég készültem el Dante Isteni Színjátékának új magyar fordításával (Magvető Kiadó, 2016). Előadásomban nyelvészi szememmel tekintek rá fordításom szövegére. Megvizsgálom, milyen mértékben használtam archaizmusokat ("ily", "tán", "pór") illetve neologizmusokat ("grammnyi", "sport", "szorong"). Beszámolok a verselésről, azaz hogy miért a rímtelen drámai jambusban fordítottam a rímes "endecasillabo"-t, s milyen ritmikai-grammatikai megoldásokkal igyekeztem biztosítani a metrikai hatást. A mondattan szintjén megvizsgálom, hogy Dante többnyire 3 soros mondatait (gyakran többszörös alárendeléseket) hogyan próbáltam megoldani.  

More Less


Humanities, Language sciences, European languages, Romance languages, Italian language, Linguistics, Translation, European literature, Romance literature, Italian literature, Italian studies

Nyelvtudományi Intézet,Nádasdy Ádám, Nyelvészet, Nyelvtudomány, Nyelvek, Élő Nyelvek, Magyar nyelv, Olasz nyelv, Dante, Alkalmazott nyelvészet, Nyelvtan, Nyelvi nevelés, Fordítás

Ádám Nádasdy (lecturer)

57:42

7 June, 2016

Nyelvtudományi Intézet MTA

14 June, 2016

1667
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/13308" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download