Kenesei István - A szófajok meghatározásáról

355

Kenesei István - A szófajok meghatározásáról


Az előadásban visszatérek egy régebbi témámhoz, a szófaj fogalmához és meghatározásához. Az alapkérdés nem csupán az, hogy az egyes szófajokat hogyan határozzuk meg, hanem hogy egyáltalán mi a szófaj és minek van/lehet szófaja. Az újabb kutatások és elemzések eredményeire támaszkodva továbbra is amellett érvelek, hogy a szófaj nem elsődleges, hanem levezetett fogalma a nyelvleírásnak, mert mögötte megkülönböztető jegyek csomagjai húzódnak meg. Hivatkozom az átmeneti vagy rugalmas szófaji felosztásokat mutató nyelvek tanulságaira is és ismét visszatérek egyes magyar szófajok jellemzésére, különös tekintettel a lexikális és funkcionális elemek különbségeire.

More Less


Language sciences, Languages, Modern languages, European languages, Hungarian language, Linguistics, Applied linguistics, Comparative linguistics, Computational linguistics, Grammar, Syntax, Phonology, Language education

Nyelvtudományi Intézet,Kenesei István, Nyelvészet, Nyelvtudomány, Nyelvek, Élő Nyelvek, Magyar nyelv, Alkalmazott nyelvészet, Nyelvtan, Nelvi nevelés

Dr. István Kenesei (lecturer)

50:20

4 April, 2016

Nyelvtudományi Intézet MTA

4 April, 2016

355
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/12830" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download