Varga Dezső (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont): A részecskefizika eszköztára: felfedezések és detektorok

863

Varga Dezső (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont): A részecskefizika eszköztára: felfedezések és detektorok


A részecskefizika az anyag legkisebb, legalapvetőbb építőköveivel foglalkozik. A mikrovilág törvényeiről a megfigyelhető folyamatok (ütközések, szóródások, bomlások) végállapotai, a többé-kevésbé stabil részecskék hoznak hírt, ezeket pedig detektoroknak nevezett mérőberendezésekkel lehet megtalálni. Az előadás áttekinti a részecskefizika nagy felfedezéseit és az ezekhez vezető megfigyeléseket, a használt detektorok működési elveit és technológiai hátterét. További infó: http://atomcsill.elte.hu/program/kivonat/2013-2014/14 

More Less


Atomcsill -- az Atomoktól a Csillagokig, 2013-2014 tanév, Atomcsill -- az Atomoktól a Csillagokig

Physics, Quantum field theory, Physical instrumentation, Measurement technology, Accelerator technology

Atomcsill, ELTE TTK, fizika, Varga Dezső, elemi részecskék, részecskedetektorok, új detektorok fejlesztése

Dezső Varga (lecturer)

1:25:27

10 April, 2014

Dr. Andrea Király

22 February, 2016

863

Audio download