Égre vetített mikrovilág

434

Égre vetített mikrovilág


A 20. század végére kialakult a részecskefizika és a kozmológia Standard modellje, amely az összes eddigi eredményt összegezte, 
és egységes elméletté forrasztotta össze. A sorozat bevezetéseként áttekintjük: milyen elemi részecskék fordul(hat)nak elő a 
természetben, milyen "periódusos rendszerbe" sikerült őket rendezni, milyen alapvető kölcsönhatások szabályozzák létüket és 
átalakulásaikat. Másrészt végigfutunk az Univerzum történetének fő fejezetein is, a Nagy Bummtól a csillagok és a bolygók korszakáig. 
A sorozat további előadásai egy-egy részecskét, illetve egy-egy korszakot vizsgálnak meg majd részletesebben.

More Less


Dávid Gyula(ELTE) - előadássorozatok a Polarisban, Kozmofizika 2008, Dávid Gyula(ELTE) - előadássorozatok a Polarisban

Astronomy

elemi részecskék, periódusos rendszer, Univerzum

Gyula Dávid (lecturer)

2:28:30

6 February, 2008

Iván Csaba Csámer

7 September, 2015

434

5.0
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/11749" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download