Az MTA BTK ITI XVIII. századi osztály könyvbemutatója

Az MTA BTK ITI XVIII. századi osztály könyvbemutatója (5)

Budapest, MTA Könyvtára, Tanácsterem. Bemutatott könyvek: 1. Lajos Hopp, Un épistolier et traducteur littéraire à l’orée des Lumières : Kelemen Mikes. Recueil d’essais, sous la direction de Gábor Tüskés, publié par Imre Vörös et Anna Tüskés, revu et préparé par Béatrice Dumiche et Krisztina Kaló, Szeged, JATEPress, 2014 (Felvilágosodás-Lumières-Enlightenment-Aufklärung, Tome 3), 185 l. 2. Knapp Éva, Martin von Cochem Magyarországon. Első rész. Mennyei követek. Len kötelecske. Az két atyafi szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos könyve, Zebegény, Borda Antikvárium, 2014 (Régi magyarországi vallásos nyomtatványok, 1), 119 l. 3. Tóth Sábndor Attila, piarista rend 18. századi poétái. Latin humanitas, neolatin poézis I/2. Fejezetek a magyarországi barokk-klasszicizáló neolatin lírai költészet történetéből (1740–1820), Budapest, METEM–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2014, 380 l. 4. „Édes érzékenység”. Tanulmányok Ányos Pálról, szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Gondolat–Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Budapest–Veszprém, 2014, 220 l. 5. Szilágyi Márton, A költő mint társadalmi jelenség. Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói,, Budapest, Ráció, 2014 (Ligatura), 506 l. A köteteket bemutatják: Kovács Ilona, Fazakas Gergely Tamás, Szörényi László, Hegedüs Béla, Csörsz Rumen István.


több kevesebb