Az attitűd és mérése

Az attitűd és mérése (0)

Az attitűd a szociálpszichológia egyik alapfogalma, de ma már számos tudományterület által gyakran használt fogalommá vált. Az attitűd természetének tudományos igényű vizsgálata továbbra is a pszichológia fontos feladata. Az előadásban röviden áttekintjük az attitűd néhány fontosabb jellemzőjét és alkalmazási területét (igazítva a nyelvészek számára is érdekesnek számítható területekre). Kitérünk az explicit és implicit attitűdkutatások tapasztalataira, és pontosítjuk az attitűd fogalmát. Az attitűd fogalma fejlődése során mára viszonylag letisztult, de az attitűd mérése továbbra is fontos kérdéseket vet fel. Az előadásban az attitűdnek és mérésének egy axiomatikus karakterizációját ismertetjük, majd néhány empirikus példán keresztül bemutatjuk a kapott modell(ek) alkalmazhatóságát.

More Less
A Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport 2012. évi tavaszi előadás-sorozata > Az attitűd és mérése